Projekti

Naš rad

U poslednjih 17 godina uspešno smo montirali preko 30 kabina, i modifikovali/servisirali preko 40. Radovi su se izvodili u 11 država i 30 gradova, za 5 najvećih proizvođača MRI.

MRI tehnički crtež

Licencirani smo za rad sa najvećim MRI proizvođačima:

Phillips, GE, Neusoft, Canon, Siemens

MRI tehnički crtež

Referenta lista

Možete birati pregled u vidu mape ili liste. Na mapi kliknite na pin kako biste dobili informacije o poslovima realizovanim na datoj lokaciji. Referentu listu možete preuzeti ovde (manji poslovi nisu navedeni).

Vidi mapu
Vidi listu

Mapa se učitava